SATSATA PROJESİ

Satsata projesinin başlangıç ve sonuçlandırmasına kadar tek firma olarak görev yaptık.

Bizler Satsata için neler yaptık?

Satsata tasarımının sisteme aktarılması
Yönetim panelinin yazılması